Պորտֆոլիո » Կայքերի պատրաստում
Amarket.am
Amarket.am

Հղում ՝ http://amarket.am

Ծրագրեր ՝  (HTML, PHP, MySQL, Ajax, JavaScript)

Լեզուներ ՝ Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն

 

Ծրագրային համակարգերի համառոտ նկարագրություն ՝

1.Անսահմանափակ քանակությամբ հայտարարությունների ավելացման հնարավորություն

2.Google Maps ինտեգրում

3.SEO-friendly URL

6.Բազմաստիճան ադմինիստրատիվ համակարգ

7.Կայքի այցելությունների մանրամասն վիճակագրություն

Haytniner.am
Haytniner.am

Հղում ՝ http://www.haytniner.am/

Ծրագրեր ՝  (HTML, PHP, MySQL, Ajax, JavaScript)

Լեզուներ ՝ Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն

 

Ծրագրային համակարգերի համառոտ նկարագրություն ՝

1.Լիարժեք նորությունների համակարգ

2.Անսահմանափակ քանակությամբ ինֆորմացիոն էջերի ավելացման հնարավորություն

2.Պատկերասրահ

3.Google Maps ինտեգրում

4.Սոց. կայքերի ինտեգրում

5.SEO-friendly URL

6.Բազմաստիճան ադմինիստրատիվ համակարգ

7.Կայքի այցելությունների մանրամասն վիճակագրություն

8.Անսահմանափակ քանակությամբ մինի կայքերի ավելացման հնարավորություն

GRGroup
GRGroup

 

Հղում ՝http://www.grgroup.am/

Ծրագրեր ՝  (HTML, PHP, MySQL, Ajax, JavaScript)

Լեզուներ ՝ Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն

 

Ծրագրային համակարգերի համառոտ նկարագրություն ՝

1.Օնլայն պատվերի պարզ համակարգ

2.Անսահմանափակ քանակությամբ ինֆորմացիոն էջերի ավելացման հնարավորություն

3.Պատկերասրահ

4.Google Maps ինտեգրում

5.Սոց. կայքերի ինտեգրում

6.SEO-friendly URL

7.Բազմաստիճան ադմինիստրատիվ համակարգ

8.Կայքի այցելությունների մանրամասն վիճակագրություն

IT Նորություններ
IT Նորություններ

Հղում ՝ http://www.ittrend.am/ 

Ծրագրեր ՝  (HTML, PHP, MySQL, Ajax, JavaScript)

Լեզուներ ՝ Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն

 

Ծրագրային համակարգերի համառոտ նկարագրություն ՝

1.Լիարժեք նորությունների բարդ համակարգ

2.Անսահմանափակ քանակությամբ ինֆորմացիոն էջերի ավելացման հնարավորություն

3.Google Maps ինտեգրում

4.Սոց. կայքերի ինտեգրում

5.SEO-friendly URL

6.Բազմաստիճան ադմինիստրատիվ համակարգ

7.Կայքի այցելությունների մանրամասն վիճակագրություն

8.Գովազի կառավարման համակարգ

9.Պատկերասրահ

10.Որոնողական բազմաստիճան համակարգ 

 

Համակարգչային տեխնիկա
Համակարգչային տեխնիկա

Հղում ՝ http://www.viatech.am

Ծրագրեր ՝  (HTML, PHP, MySQL, Ajax, JavaScript)

Լեզուներ ՝ Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն

Ծրագրային համակարգերի համառոտ նկարագրություն ՝

1.Լիարժեք OnLine վաճառքի բարդ համակարգ

2.Անսահմանափակ քանակությամբ ինֆորմացիոն էջերի ավելացման հնարավորություն

3.Google Maps ինտեգրում

4.Սոց. կայքերի ինտեգրում

5.SEO-friendly URL

6.Բազմաստիճան ադմինիստրատիվ համակարգ

7.Կայքի այցելությունների մանրամասն վիճակագրություն

8.Գովազի կառավարման համակարգ

9.Որոնողական բազմաստիճան համակարգ 

Muzon.am
Muzon.am

Հղում ՝ http://www.muzon.am

Ծրագրեր ՝  (HTML, PHP, MySQL, Ajax, JavaScript)

Լեզուներ ՝ Անգլերեն

Ծրագրային համակարգերի համառոտ նկարագրություն ՝

1.Լիարժեք բեռնման պորտալի (download portal) բարդ համակարգ

2.Անսահմանափակ քանակությամբ ինֆորմացիոն էջերի ավելացման հնարավորություն

3.Երգերի բեռնման բարդ համակարգ

4.Google Maps ինտեգրում

5.Սոց. կայքերի ինտեգրում

6.SEO-friendly URL

7.Բազմաստիճան ադմինիստրատիվ համակարգ

8.Կայքի այցելությունների մանրամասն վիճակագրություն

9.Գովազի կառավարման համակարգ

10.Որոնողական բազմաստիճան համակարգ 

Հայկական կայքերի կատալոգ
Հայկական կայքերի կատալոգ

Հղում ՝ http://www.armsites.info

Ծրագրեր ՝  (HTML, PHP, MySQL, Ajax, JavaScript)

Լեզուներ ՝ Ռուսերեն

Ծրագրային համակարգերի համառոտ նկարագրություն ՝

1.Լիարժեք կաըքերի կատալոգ համակարգ

2.Անսահմանափակ քանակությամբ ինֆորմացիոն էջերի ավելացման հնարավորություն

3.Google Maps ինտեգրում

4.Սոց. կայքերի ինտեգրում

5.SEO-friendly URL

6.Բազմաստիճան ադմինիստրատիվ համակարգ

7.Կայքի այցելությունների մանրամասն վիճակագրություն

8.Գովազի կառավարման համակարգ

9.Որոնողական բազմաստիճան համակարգ

10.Գրանցման ճկուն համակարգ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11